Před nedávnem jsem s pár lidmi prodělal zkušenost evangelizace na ulici a rozhodl jsem se o tom napsat pár řádků. Evangelizace na ulici je spjata s představou Jehovistů stojících někde v podchodě se Strážnou věží, nebo s protestanty, kteří na ulici křičí, že Tě Ježíš miluje (ne všichni, trochu zobecňuji). 

 

     Když jsem dostal nabídku takového způsobu evangelizace, tak jsem zapátral v Písmu (respektive pátral jsem už předtím, teď už jsem to jen doladil). Ježíš poslal nejprve 12 učedníků a následně dalších 72 do každého města a místa, kam chtěl sám přijít. Jak tam asi kázali evangelium? Nejspíše v domech, na ulicích, v synagogách (apoštol Pavel na Aeropagu, v domech, ve vězení, prostě všude). 

 

     Myšlenka evangelizace na ulici mne nadchla, cítil jsem, že k tomu už delší dobu směřuji. 

 

     Začali jsme asi půlhodinovou modlitební přípravou. Pak jsme se rozdělili do tří dvojic a vyrazili jsme. Nebudu popisovat do detailů, ale naše dvojice oslovila asi deset lidí. Zhruba půl hodiny jsme strávili s jedním člověkem, který byl čerstvě tři týdny na ulici a po odmítavém začátku se rozvinula krásná konverzace a skončilo to modlitbou, za kterou byl moc vděčný. Další zhruba tři čtvrtěhodinu jsme byli s dvojicí mužů, z nichž se vyklubali bezdomovci spoutaní alkoholem a narkotiky. Oba muži byli velice otevření rozhovoru a modlitbě (ne, opravdu nás ani jednou nežádali o peníze nebo pomoc) a chtěli se osvobodit od svých závislostí. 

 

     Celkově jsme celou akci hodnotili jako povedenou, za všechny lidi, které jsme potkali, se dodnes modlíme. Je zajímavé, kolik se toho při evangelizaci na ulici dozví člověk sám o sobě. Kolik strachu a obav se v něm skrývá. Jak je těžké někoho oslovit. Jak si člověk myslí, že miluje Krista, ale přitom zjistí...no, že se vlastně stydí. 

 

     Byla to úžasná zkušenost, i když jsme hned viděli nedostatky - chyběla možnost předat kontakt, nabídka např. Kurzu Alfa nebo něčeho podobného. Přesto vnímám, že toto by mohla být pro Církev jedna z cest; vyjít ven ze sebe; ne jen čekat, kdo přijde do kostela. Samozřejmě těch cest je více, každý máme možnost evangelizovat (milovat) tam, kde jsme, a to je možná nejdůležitější. Být svědkem tam, kde se nacházím. 

 

      Má někdo z vás podobnou zkušenost? Děkuji za případné sdílení a tipy.