Opět krátký výtah z knihy Jezuitský návod (téměř) na všechno. Mám dojem, že je to věc, která může člověka posunout hodně dopředu v jeho duchovním životě, proto to zde uvádím. 

    Existují různé formy modliteb, pro každého je asi správná ta, která mu vyhovuje. Někdo upřednostní růženec, jiný rozjímá raději nad Písmem, další chodí každý den na mši. Přesto v posledních dnech zjišťuji (po 15 letech křesťanství J), že některé druhy modliteb jsem vůbec neznal nebo jsem nebyl schopen jít do takové hloubky, jak bych měl. 

     Jednou z takových modliteb je „ignaciánská kontemplace“. Sám sobě jsem si tento druh modlitby pojmenoval jako Modlitbu pěti smyslů. O co jde? 

     Při modlitbě se vychází z konkrétního úryvku Písma, autor James Martin uvádí známý příběh o bouři na moři a následném utišení ze strany Ježíše. Učedníci jsou s Ježíšem na lodi, přižene se šílená bouře a Ježíš si jako nic spí vzadu na polštáři. Učedníci blednou hrůzou, vzbudí ho, on pohrozí bouři a najednou je klid. 

     Ignaciánská kontemplace nás zve k tomu, abychom do této scény vstoupili pomocí „úpravy dějiště událostí“ – skrze naši přítomnost v příběhu, kterou si máme představit tak detailně, jak to jen dokážeme. 

     A zde právě přichází na řadu jednotlivé smysly: 

1, Co vidíme? 

Můžeme si představit sami sebe v loďce. Okolo jsou apoštolové, vzadu spí Ježíš. Jak vypadá loďka? Jak je velká? Co vlny? Doráží na loď? Hrozí, že se každou chvílí převrátí? Co poryvy větru? Jak vypadá obloha? Zatažená, plná mraků? Zasvítí najednou blesk? Jak může Ježíš v takové chvíli spát? Nu, co když je prostě jen unavený? Uvědomujeme si, že po něm lidé neustále něco chtějí, tlačí se na něj, nemá chvíli odpočinku. Být unavený je docela přirozené…

Jedna věc je číst, že Ježíš spal a druhá věc je představit si tuto situaci duchovním zrakem. Je to něco zcela nového, protože je to náš pohled. 

2, Co slyšíme? 

Hukot větru? Dunění hromu? Vlny, jak dorážejí na loď? Výkřiky ostatních apoštolů? Námitky, reptání proti Ježíšově lhostejnosti? 

3, Co cítíme? 

Vlhký vzduch je cítit pachem ryb. Možná cítíme pot nebo zápach z úst ostatních učedníků. 

4, Co cítíme hmatem? 

Máme na sobě ručně tkané oblečení? Možná se dotýkáme vlhkého dřeva lodě. Pod nohama cítíme smotané sítě. Jsme mokří. 

5, Co cítíme chutí? 

V tomto příběhu není chuť tak důležitá, ale jindy, kde spolu Ježíš a učedníci jí a pijí, je chuť klíčovým smyslem. I tady však můžeme cítit třeba mořskou sůl na jazyku. 

     Teď, když jsme připravili všechny smysly a upravili dějiště událostí, máme připravenou scénu. Nyní můžeme nechat příběh běžet před naším duchovním zrakem. Jsme jeho součástí. 

     Nechme příběh běžet s co nejméně našimi zásahy. Nechme se upoutat tím, co vypadá nejpřitažlivěji a nejzajímavěji. Zkrátka dovolme Bohu, aby vedl naši představivost. 

     Jakmile skončíme, zkusme vyhodnotit, co se v nás dělo. Podobně jako při každé modlitbě to může být ledacos: náhledy, pocity a emoce, touhy a vzpomínky. Bůh si s námi přeje komunikovat neustále. Když se ale otevřeme takto Božímu hlasu záměrně, dokážeme jej slyšet mnohem jasněji. 

     Poměrně běžným plodem této kontemplace jsou náhledy. Všimneme si (možná poprvé v životě), že učedníky vystrašila nejen bouřka, ale i něco mnohem překvapivějšího: Ježíšova moc. Slyšeli jsme ten příběh mockrát…A přece, teprve když ho důkladně rozjímáme, uvědomíme si novým způsobem, že když náš přítel utiší bouřku, může to být nejen úžasné a ohromující, ale i…děsivé. Možná poprvé pochopíme, co znamená „strach z Boha“. 

     Musím říci, že mne tato metoda hodně oslovila. Písmo čtu každý den, události se snažím nahlížet, dokonce si představuji, že jsem přímo v nich. Ale nikdy jsem nešel takto do hloubky s použitím všech pěti smyslů. Je to něco zcela nového, ohromujícího. Evangelní příběhy poznáte z nových úhlů. 

     Po určitém počátečním tréninku se naučíte, jak setrvat v ději na scéně, zvyknete si na přítomnost, řeč a pohyb těla jednotlivých účastníků a bez výhrad se otevřete ději, takže jste připraveni proniknout hluboko do tajemného významu událostí. 

     Zkuste to, nebudete litovat J